Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (25/5/2023 14:34) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α το έτος 2022, θα πρέπει εως 30/6/2023,  να έχουν κάνει ολοκλήρωση  υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά