Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 4ος ΟΜΙΛΟΣ

<< Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΠΟΡΣΙ
Α
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΣΧΙΝΟΧ
ΩΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΜΑΛΑΝΔ
ΡΕΝΙΟΥ
Ν.
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ Φ.
ΟΡΝΕΑΤ
ΗΣ
ΓΥΜΝΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ3-0 α.α. 4-12-40-31-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ3-0 α.α.2-1 1-42-02-0
ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ3-0 α.α.6-15-1 3-05-1
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ.3-0 α.α.2-34-00-3 3-1
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ3-0 α.α.1-24-11-40-3 α.α.