Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος >>

ΑΟ
ΧΩΝΙΚΑ
2015
ΔYΟΒΟΥ
ΙΩΤΗΣ
ΘΗΣΕΑΣΘΥΕΛΛΑ
ΜΑΛΑΝΔ
ΡΕΝΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΚ
ΙΑ
ΜΕΘΑΝΑΜΥΚΗΝΑ
ΪΚΟΣ
Ν.
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ Φ.
ΠΑΜΜΕΤ
ΟΧΙΚΟΣ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 2-03-0 α.α.2-16-12-14-11-03-02-0
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ1-3 3-0 α.α.5-24-12-13-10-02-11-0
ΘΗΣΕΑΣ0-3 α.α.0-3 α.α. 0-30-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ2-31-23-0 α.α. 5-11-24-14-31-52-2
ΛΕΥΚΑΚΙΑ0-32-33-0 α.α.1-3 0-01-20-10-00-5
ΜΕΘΑΝΑ1-02-13-0 α.α.2-13-0 α.α. 1-12-22-00-2
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ0-60-13-0 α.α.0-22-11-1 0-30-20-5
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ.2-11-03-0 α.α.4-14-12-04-1 6-02-1
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ0-22-23-0 α.α.2-17-52-05-01-2 0-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ3-22-03-0 α.α.3-03-0 α.α.3-05-04-05-0