Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος

Α Κατηγορία 2ος Όμιλος >>

ΑΟ
ΧΩΝΙΚΑ
2015
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΛΥΓΚΕΥ
Σ
ΠΑΜΜΗΔ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΑΝΥ
ΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 0-110-60-61-43-0 α.α.4-50-41-30-7
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ4-0 3-14-03-23-0 α.α.7-14-03-11-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ1-00-2 3-12-13-0 α.α.0-11-32-10-5
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ8-30-20-2 0-23-0 α.α.3-10-31-21-4
ΛΥΓΚΕΥΣ 6-31-31-21-2 3-0 α.α.4-22-41-00-7
ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ2-11-32-13-12-43-0 α.α. 1-24-20-7
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ7-22-02-04-11-03-0 α.α.3-2 3-01-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ3-0 α.α.0-41-31-12-43-0 α.α.5-20-1 0-7
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ3-0 α.α.7-14-04-26-03-0 α.α.4-13-14-0