Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ-14 1οςΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ. 2023-2024

<< Κ-12 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2023-2024
Κ-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2023-2024 >>

ΑΘΛΗΣΙ
Σ
ΑΡΙΣΤΕ
ΑΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΑΣ 2
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΠΑΝΑΡΓ
ΕΙΑΚΟΣ
ΑΘΛΗΣΙΣ 0-32-54-12-30-51-7
ΑΡΙΣΤΕΑΣ3-0 2-18-13-0 α.α.3-0 α.α.2-0
ΑΡΙΣΤΕΑΣ 28-20-3 3-22-01-31-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ4-22-41-2 4-21-32-2
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ12-00-30-40-4 0-3 α.α.0-9
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ5-01-104-33-15-1 4-1
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ5-00-41-41-12-02-0