Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ-12 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ 2023-2024

<< Κ-12 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2023-2024
Κ-12 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2023-2024 >>

ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΥ
ΠΛΙΑΚΟ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΦΟΙΝΙΚ
ΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 2-02-00-22-02-02-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-2 0-20-20-02-00-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ0-20-2 0-22-02-00-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-22-0 α.α.2-0 α.α. 2-02-02-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ0-20-20-20-2 0-20-2
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ0-22-00-20-22-0 0-2
ΦΟΙΝΙΚΑΣ2-02-02-02-02-02-0