Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος

<< Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 1ος Όμιλος
Α' Κατηγορία - 2η Φάση: Α1 Όμιλος >>

Α.Ε.Κ.
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΕΑΣΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΤΟΛΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ 0-10-01-11-20-00-12-22-02-22-1
ΑΡΓΕΑΣ0-1 1-30-32-72-11-20-33-22-21-1
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ2-12-1 4-00-10-10-11-03-10-01-0
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ0-01-14-1 1-21-23-00-20-01-21-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ5-03-01-13-2 2-01-02-05-02-11-0
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ0-12-20-04-20-1 2-11-15-21-11-3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ1-11-01-10-10-10-0 2-12-03-12-1
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-21-12-02-21-24-01-3 4-13-02-0
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-41-02-02-32-51-21-21-2 1-31-2
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ0-02-12-00-12-31-04-03-24-1 1-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ4-03-35-04-12-01-21-22-02-03-0