Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Κατηγορία Α1


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΙΒΕΡΙ
ΟΥ
ΚΕΡΑΥΝ
ΟΣ
ΙΡΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΜΕΘΑΝΑΠΑΜΜΗΔ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 3-01-01-03-12-01-13-01-01-13-01-02-13-00-23-1
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-1 2-10-20-02-01-16-10-00-12-11-11-47-12-24-4
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ2-21-1 0-00-11-00-21-10-21-13-00-10-22-12-04-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ2-30-34-0 1-03-02-20-3 α.α.3-31-01-01-31-24-34-01-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ0-21-11-01-0 5-01-14-03-12-00-01-31-23-0 α.α.2-01-1
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ2-20-24-12-21-0 2-43-10-32-14-10-13-05-20-43-1
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ2-14-01-01-12-12-0 3-04-37-14-01-03-13-0 α.α.4-22-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ0-12-20-10-12-42-40-5 1-30-13-31-51-05-14-65-0
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ3-13-21-26-03-13-01-15-0 4-03-02-02-21-00-04-0
ΜΕΘΑΝΑ0-31-12-21-21-50-10-31-22-5 5-02-01-22-11-21-3
ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ1-12-12-20-12-01-30-43-20-20-1 2-12-24-20-04-3
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ3-24-23-12-00-03-02-33-00-33-12-0 1-06-01-04-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ2-35-13-21-11-32-40-32-20-32-15-12-3 3-0 α.α.0-20-3
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ1-22-23-00-30-21-11-30-00-10-14-10-01-1 0-01-1
ΣΠΕΤΣΕΣ2-20-22-12-00-21-12-23-01-06-12-10-10-21-0 6-0
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ0-35-03-01-00-01-01-26-22-10-25-00-04-34-22-1