Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Α1 Κατηγορία


ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΑΣ
ΑΡΙΣΤΕ
ΙΩΝΑΣ
ΑΣΚΛΗΠ
ΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΔΡΕΠΑΝ
ΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙ
ΤΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙ
ΟΥ
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΡΝΑΣ
ΚΟΡΩΝΙ
Σ
ΚΟΙΛΑΔ
ΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΠΑΝΑΣΙ
ΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΚΟΥΤΣΟ
ΠΟΔΙΟΥ
ΠΟΡΤΟΧ
ΕΛΙΑΚΟ
Σ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΔΙΔΥΜΩ
Ν
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΣΠΕΤΣΕ
Σ
ΤΡΟΙΖΗ
ΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 4-02-05-02-10-20-11-13-0 α.α.3-10-13-02-03-01-01-0
ΑΡΙΣΤΕΑΣ0-5 1-12-01-20-10-31-03-0 α.α.0-00-20-22-13-02-22-1
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ0-32-0 0-12-00-20-00-13-0 α.α.1-02-32-10-24-30-01-2
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ1-32-02-1 0-41-03-20-33-0 α.α.2-02-40-12-44-01-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ0-11-01-21-2 1-11-60-33-0 α.α.0-20-13-03-23-13-11-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ1-21-00-12-00-1 0-10-23-0 α.α.0-31-15-12-12-34-10-0
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ3-05-05-27-01-05-1 0-03-0 α.α.3-14-05-04-07-02-02-1
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ2-21-01-05-12-02-21-0 3-0 α.α.4-12-44-13-04-02-01-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ1-22-02-02-02-22-11-30-03-0 α.α. 1-12-32-13-11-12-1
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ1-51-12-07-03-02-00-11-13-0 α.α.2-0 4-02-11-11-04-1
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ0-21-22-32-02-42-10-10-33-0 α.α.1-40-5 2-10-23-13-5
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ3-44-02-06-06-02-01-50-23-0 α.α.3-12-32-3 3-04-23-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ2-40-40-04-00-01-10-30-53-0 α.α.3-31-20-3 0-30-2
ΣΠΕΤΣΕΣ0-22-10-12-03-00-02-31-43-0 α.α.1-22-02-11-01-1 3-3
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ2-00-32-11-03-23-43-22-03-0 α.α.4-21-03-13-22-10-1