Δεσμοί Αίματος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 3ος Όμιλος

<< Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος
Β΄κατ. κατάταξη 1-2-3 >>

Α.Ο.
ΣΧΙΝΟΧ
ΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΠΟΡΣΙ
Α
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΣΧΙΝΟΧ
ΩΡΙΟΥ
ΑΧΛΑΔΟ
ΚΑΜΠΟΣ
ΕΡΑΣΙΝ
ΟΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΡΥΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΛΙΜΝΩΝ
ΜΥΚΗΝΑ
ΪΚΟΣ
Ν.
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ Φ.
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΝΕΑΤ
ΗΣ
ΓΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΣΥΜ
ΝΗ
Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 9-03-63-05-11-15-12-30-33-03-26-30-2
ΑΠΟΛΛΩΝ1-2 1-31-01-02-24-11-22-21-10-01-34-7
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ5-12-1 3-06-04-13-03-12-00-02-03-01-3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ2-12-20-8 2-03-33-12-40-31-31-42-13-1
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ2-82-20-72-3 0-61-21-50-50-60-32-60-6
ΕΡΑΣΙΝΟΣ4-56-10-12-26-0 3-24-41-72-12-03-42-4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ1-35-40-31-24-12-3 0-60-01-35-31-11-0
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ1-12-10-12-06-42-22-0 0-13-0 α.α.3-36-16-1
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ2-24-01-62-118-03-01-13-1 3-21-35-04-2
Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ.2-43-10-12-04-01-12-31-10-6 1-21-01-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ3-07-40-52-03-04-23-12-10-42-2 4-13-2
ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ0-21-30-41-13-0 α.α.0-70-13-11-41-12-5 3-1
ΠΡΟΣΥΜΝΗ1-15-40-40-04-03-43-01-30-45-23-31-2